Wie zijn wij

nr4
St.LOWW staat voor Stichting Leefstijl Ondersteunend Wonen en Werken. Deze stichting zonder winstoogmerk is opgericht voor het “ontwikkelen, beschermen en uitdragen van een leefstijlgericht concept voor wonen en werken en het vormen en ondersteunen van een op leefstijl gerichte groep.

Achter deze formele doelstellingen zit een bevlogen en actieve groep mensen streven naar het voor elkaar krijgen van woon-werklocaties van gelijkgestemden, waar ze hun vakmanschap, passie, zorg en leven met elkaar kunnen delen.

Hoe, waar en met wie je woont, hangt samen met hoe je leeft. Wanneer je ouder wordt en afhankelijker van anderen, kan het zo zijn dat de invloed van zorg en ondersteuning bepalend wordt in wie je bent en wat je doet. Dat past niet bij onze wensen en hoe we onze toekomst zien. We staan dan ook voor de uitdaging hierin de juiste keuzen te maken. Kunstenaars bijvoorbeeld hebben specifieke huisvestingswensen, blijven werken en creëren is bepalend in hun leven en welzijn.

Stichting Leefstijlondersteunend Wonen en Werken (St.LOWW) baseert haar visie op kennis en ervaring.  Door een woonomgeving af te stemmen op de leefstijl van de bewoners, voelen mensen zich sneller vertrouwd en benaderen ze elkaar makkelijker. Elkaar helpen en samen actief blijven zijn dan een logisch gevolg.

De projectactiviteiten van SLOWW bestaan uit het nemen van het initiatief, vormen van een groep, zoeken naar huisvesting en locale huisvestings partners en het begeleiden van individu en groep zo lang als noodzakelijk is.

Met de ervaringen met Mariëngaarde in Tilburg een initiatief van de voorganger van St.LOWW, weten we dat er veel positieve gevolgen zijn voor individu en groep. De oudere mensen helpen elkaar veel in het dagelijks leven. Gaan samen op pad en stimuleren elkaar. Zo worden problemen voorkomen en blijven de goede dingen van het leven aanwezig.

Kunstenaars weten wat ze belangrijk vinden in hun leven. Wat dat betreft zijn zij een goede groep om dit concept mee te beginnen. St.LOWW onderzoekt nieuwe mogelijkheden in het land om leefstijlgerichte wooncollectieven te realiseren.”

samen wonen, werken, leven en elkaar helpen